Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) az smartdoctor.hu honlapon („Honlap”) található, megvásárolható termékek/szolgáltatások igénybevételének szerződési feltételeit tartalmazza.

 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI


A szolgáltató neve: Smart Doctor Life Kft
A szolgáltató székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 25

A szolgáltató levelezési címe: 2113 Erdőkertes Tücsök utca 5.

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 15-09-087734
Adószáma: 28766191-2-15

Bankszámla száma: 10404481-50526976-83671007

IBAN: HU33 10404481-50526976-83671007

SWIFT kód: OKHBHUHB

Képviselő: Lukács Róbert
Telefonszáma: 36204010577

E-mail: info@smartdoctor.hu

Honlap: http//smartdoctor.hu

Tárhely szolgáltató adatai:

Név: UNAS Online Kft.

Cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail: unas@unas.hu

Telefonszám: 36 99 200 200

 

 BEVEZETÉS

 Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) a Smart Doctor Life Kft (mint ”Eladó”) és a Smart Doctor Life Kft szolgáltatását igénybe vevő személy (mint ”Vevő”) között telefonon, vagy a www.smartdoctor.hu (”Weboldal”) webáruházon keresztül történő vásárlásra vonatkoznak. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely telefonon vagy a www. smartdoctor.hu weboldalon, az Eladón vagy közreműködőjén keresztül történik. Az ÁSZF hatálya továbbá kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre is, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

Jelen ÁSZF-re az alábbi jogszabályok az irányadóak:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről
Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

A Vevő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet.

A Vevők jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok.

 

A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

a.) Online rendelés esetén: Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti vagy a Vevő adatai illetéktelenek számára bármely, nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válnak. Az Eladó a Vevő adatainak hibás megjelöléséből, megváltoztatásából eredő károkért a felelősséget kizárja.

A www.smartdoctor.hu Weboldalon a vásárlás regisztrációhoz nem kötött. A vásárló regisztráció nélkül is leadhatja megrendelését a www.smartdoctor.hu Weboldalon. Amennyiben regisztrál a Weboldalon a regisztráció során a következő adatait kell megadnia: teljes név, szállítási cím, e‐mail cím, telefonszám.

A megadott adatok valóságát Eladó nem ellenőrzi, és a valótlan vagy hibás adatokból eredő következményekért, károkért vagy költségekért mindenfajta felelősséget kizár. Eladó fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy megrendelés annak feladója vagy tartalma miatt szokatlannak minősül, az abban szereplő adatokat ellenőrizze, ill. a szerződéstől elálljon.

A „Kosárba'' gombbal beteheti a kívánt árut a „Kosárba''. A kosár arra szolgál, hogy itt gyűjtse a megrendelni kívánt termékeket, és láthassa, mennyi a várható összes költsége.

Az adatok (személyes adatok, szállítási cím, számlázási cím) kitöltése után tájékoztatjuk a rendelés teljes, postaköltséggel növelt végösszegéről. Rendelését a „Megrendel” gomb megnyomásával tudja elküldeni részünkre. A „Megrendel” gomb megnyomásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatot is.

A webáruház szolgáltatásait kizárólag azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy veheti igénybe, aki a fentiekben írt rendeléssel elfogadja a jelen ÁSZF‐ben foglalt valamennyi feltételt és előírást.

A rendelés elfogadásáról a honlapon a “KÖSZÖNJÜK RENDELÉSÉT!” üzenettel haladéktalanul tájékoztatjuk, illetve a visszaigazolást elektronikus formában a személyes adatoknál megadott címre is elküldjük haladéktalanul. Amennyiben a visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól.

A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére történő elküldését megelőzően a Weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

Amennyiben megrendeléséről nem kap a fent említett módon és határidőben visszaigazolást kérjük, próbálja meg újraküldeni rendelését figyelve az adatok pontos kitöltésére, vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Minden vásárlót ügyfélszolgálatunk 24 órán belül telefonon visszahív az adatok egyeztetése végett. A telefonos beszélgetés alkalmával lehetősége van a rendelés módosítására, pontosítására. Munkatársunkkal történő beszélgetését rögzítjük. Rendelése a telefonos beszélgetés és szóbeli megerősítés után minősül csak valós vásárlásnak.

 

b.) Telefonos rendelés esetén: Telefonos munkatársainknál történő megrendelés esetén munkatársunk felveszi személyes adatait, a szállítási címet, egyezteti a megrendelni kívánt terméket, a rendelési mennyiséget, tájékoztatja a postaköltséggel növelt végösszegről, a szállítás várható idejéről. Munkatársunkkal történő beszélgetését rögzítjük.

 

c.) A rendelés közös szabályai: A termékek lényeges tulajdonságait az információs oldal tartalmazza azzal, hogy a tulajdonságok részletes leírása a termék kategóriájától függően a termékhez mellékelésre kerülő használati utasításban vagy a termék címkéjén található.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a webáruház ügyfélszolgálata erről a Vevőt a rendelés feldolgozásakor azonnal tájékoztatja, valamint a termék elérhetőségének várható időpontjáról is.

A szerződés internetes megrendelés esetén a megrendelés telefonos visszaigazolásakor, telefonos megrendelés esetén a megrendeléskor jön létre, a teljesítés időpontja pedig telefonos megrendelés vagy online vásárlás esetén a termék vásárló által történő átvétele.

A megrendelés elküldésével, valamint az arra adott visszaigazolással létrejövő megállapodás interneten/távollevők között kötött, írásban létrejött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan visszakereshető. Eladó az így létrejött megállapodásokat 8 évig őrzi meg.

 

ÁRAK

 

A megrendelés visszaigazolása, illetve a szóbeli megrendelés, valamint a teljesítés között eltelt időben bekövetkezett árcsökkenés esetén pénzt az Eladó a Vevő részére nem térít meg.

A Weboldalon szereplő árak forintban értendőek és tartalmazzák a 27% Áfát. A termékek Weboldalon feltüntetett vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, azt Eladó mindig a rendelés visszaigazolásában jelöli meg Vevő részére.

       A termékek esetleges akciós árai (szintén bruttó) mindig külön is feltüntetésre kerülnek. Az akciós árak mindig csak az akció időtartamáig érvényesek.

 

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

 

SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉS

 

A díjmentes szállítás esetét kivéve (honlapon feltüntett egyedi akciós ajánatok) az Eladó a terméket díj ellenében a DPD Hungaria Kft. szolgáltató igénybevételével szállítja a Vevő részére. A szállítási díj összege – amely a számlán kerül feltüntetésre - az alábbi: (A szállítási díjak a szolgáltató díjának esetleges árváltozására tekintettel értendőek!)

 

Tétel                               Ár  

0-9500 Ft-ig                2000 Ft

9501 Ft felett                0 Ft

 

 Amennyiben a Vevő azonos napon több megrendelést küld az Eladó részére, úgy az egyes megrendelések a szállítási díj szempontjából külön megrendelésnek tekintendőek.

 

A szállítási időpont a szolgáltató teljesítésétől függ. Az át nem vett küldeményeket a szolgáltató szabályzata alapján a Vevő jogosult lakhelyén kívül, a szolgáltató által megjelölt helyen átvenni.

 

Eladó a megrendelt termékek teljes vételárának kifizetéséig a termék tulajdonjogát fenntartja. A termék átvétele házhozszállítással, postai kiszállítás útján történik. A csomag kiszállítására megrendeléstől számított 5 munkanapon belül lehet számítani. A kereslet megnövekedése miatt előfordulhat ennél hosszabb szállítási idő, erről telefonos munkatársaink megrendeléskor előzetesen tájékoztatják.

 

A csomagok kiszállítását a DPD Hungaria Kft. végzi.

 

A kiszállítás munkanapokon 8‐17 óra között történik. Amennyiben Ön dolgozik, javasoljuk, hogy szállítási címnek munkahelyét adja meg, ahol át tudja venni csomagját munkaidőben is.

 

Ha ugyanazon Vevőtől azonos naptári napon több különálló megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Fizetés a csomag átvételekor készpénzben vagy kártyás fizetéssel a futárnál történik. A végösszeg tartalmazza a kiszállítás díját is, így a végösszegen felül Önnek semmilyen más költsége nincs.

 

 ELÁLLÁS JOG/FELMONDÁSI JOG

Elállási/felmondási jogot a termékkel kapcsolatosan kizárólag fogyasztó (azaz szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) gyakorolhat, a szerződés létrejöttének napjától, illetve a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül, indokolás nélkül.

A 17/1999 (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a vásárló indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül. Kézhezvételnek a futártól való‐, vagy a postán történő átvétel napját értjük. A termékeket csak sértetlen állapotban a számla, vagy annak másolata ellenében áll módunkban visszavenni. Megbontott csomagra az elállási jog nem érvényesíthető. Elállás esetén a termék kifizetett vételárát és a postaköltséget az elállási nyilatkozat eladó általi kézhezvételét követő 30 napon belül visszatérítjük postai úton, csekk formájában. A vételáron felüli költségeket, mint például az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a vásárló köteles viselni. A terméket az alábbi címre küldheti vissza ajánlott levél küldeményként: 2113 Erdőkertes Tücsök utca 5.  Az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.

Az étrend kiegészítők és krémek esetében nem érvényesíthető az elállási jog amennyiben a termék felbontásra és használatra került. A Szolgáltató követelheti a használatból eredő értékcsökkenés megtérítését egyéb termékek esetében.

 

Ha a Vevő eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak átadni.

A Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

A határidő teljesítésének igazolása kétség esetén a Vevő kötelezettsége.

 

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Vevő a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja. Az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Eladó kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.

A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más oldalakra navigál. Ezen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért az Eladó felelőssége nem vállal.

Cégünk mindent elkövet, hogy a Weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk. A termékekről feltüntetett képek jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Ön ténylegesen kézhez is kap, de a képek csak illusztrációk, így az eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék eltérő csomagolással kapható, mint ami a képen szerepel, de ugyanazzal a tartalommal).

A webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a szoftverproblémákra és az internet használata során felmerülő hibákra. A fentiek miatt nem vállalunk felelősséget:

 • az internetes hálózatban történő bármilyen működési hiba, amely megakadályozza a webáruház folyamatos és akadálytalan működését illetőleg a vásárlást;
 • bármilyen adat, elküldött vagy fogadott e-mail elvesztése, a küldő vagy a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt levélszemét mappába kerülés, és emiatt okozott késedelem vagy kiesés;
 • a kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodás, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén;
 • a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért;
 • a regisztrált adatok Vevő által történő megváltoztatásából eredő károkért, hibákért.

 

Amennyiben Eladó nem érvényesíti a jelen ÁSZF bármely rendelkezését, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről. Eladó, mint a Weboldal üzemeltetője megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldalon történő vásárlás biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém-és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. Eladó a webáruház használatával összefüggésben javasolja, hogy a Vevők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Eladó a szolgáltatásait úgy nyújtja ”ahogy azok vannak” és ”ahogy azok elérhetőek”. Eladó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldal használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli -szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldal tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal-vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, megsemmisítése következtében keletkeztek.

A VEVŐI PANASZ

Sérült csomagolású, kibontott, hiányos termék árát nem áll módunkban visszatéríteni! Amennyiben csomagvásárlás történt (promóció keretében több termék vásárlása kedvezőbb árral) és egy termék is megbontásra került, abban az esetben már nem minősül sértetlennek a termék (csomag), így cégünk visszavásárlási kötelezettsége nem áll fent.

 Az Ügyfélszolgálat

a A Vevő bármilyen panaszát az Ügyfélszolgálaton keresztül terjesztheti elő az Eladó részére. A panaszt az Ügyfélszolgálat azonosító számmal lát el, amelyet az Ügyfélszolgálat a Vevővel közöl. Az Eladó a panaszra 30 napon belül indokolással ellátott érdemi választ ad.

b Vevő bármilyen kifogását, panaszát az érintett termék/szolgáltatás azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a kifogás vagy panasz pontos leírásával jelentheti be az Eladó ügyfélszolgálatának email címén (info@smartdoctor.hu). Az írásbeli panaszt az Eladó a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni, és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles.

Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, a felek a panaszról jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a következőket tartalmazza:

 1. a Vevő neve, lakcíme,
  a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  c. a Vevő panaszának részletes leírása, a Vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  d. a Szolgáltató nyilatkozata a Vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  e. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vevő aláírása,
  f. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  g. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Ha a kifogás rendezésének módja a Vevő igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vevőnek át kell adni. Ha a Szolgáltató a Vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vevőt.

 

Egyéb fórumok

 • Fogyasztóvédelmi hatóság:

 A Vevő jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi hatósághoz.

 

 • Békéltető testület.

 A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Vevői jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából a Vevő eljárást indíthat a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

 

 • Bírósági út

A Vevő jogosult követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

SZELLEMI TULAJDON

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Eladó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés nyelve magyar. Az Eladó nem tartozik magatartási kódex hatály alá.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.

Az Eladó internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

Jelen ÁSZF-t a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen ÁSZF-ből fakadnak.

 Az ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

A Vevő és az Eladó kapcsolatára – a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A jelen ÁSZF hatályon kívül helyez minden, az Eladó által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó korábbi vagy egyidejű szerződést, nyilatkozatot, szavatosságot és megállapodást.

Abban az esetben, ha bármi, amit Weboldal tartalmaz ellentétes vagy össze nem férő a jelen ÁSZF-el, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé. Az ÁSZF bekezdéseinek címei kizárólag tájékoztató jellegűek és nem befolyásolják a rendelkezések értelmezését vagy szerkezetét.

Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa a Vevők megfelelő tájékoztatása mellett. Ilyennek minősül a Weboldalon történő közzététel. A módosított ÁSZF a közzététellel egyidejűleg válik hatályossá. Eladó jogosult továbbá a szolgáltatást felfüggeszteni vagy végleg megszüntetni, ez azonban nem érintheti hátrányosan a már leadott, de még nem teljesített megrendeléseket.

Amennyiben jelen ÁSZF valamely pontja érvénytelen lenne, úgy az érvénytelen rendelkezés helyébe a kötelezően alkalmazandó jogszabály lép.

 

Nyíregyháza. 2020.10.01.

 

  

 

 

 Adatkezelési tájékoztató
Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Smart Doctor Life Kft. alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, -, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszünk, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük. Tekintettel arra, hogy az alapul fekvő jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni Önt személyes adatainak gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor Ön termékeink és/vagy szolgáltatásaink folytán kerül kapcsolatba velünk weboldalunkon vagy más online felületen keresztül.

 

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatvédelmi irányelvek módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon, és ezért kérjük, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatvédelmi irányelvek aktuális tartalmát.

 

KIK VAGYUNK ÉS HOGYAN TUD KAPCSOLATBA LÉPNI VELÜNK?

 

A www.smartdoctor.hu üzemeltetője a Smart Doctor Life Kft., 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 25. székhellyel. Adószám: 28766191-2-15, Cégjegyzékszám: 15-09-087734, bankszámlaszám: 10404481-50526976-83671007. Az adatvédelmi szabályozás értelmében adatkezelő szervezetnek minősülünk, amikor az Ön személyes adatait bármely módon kezeljük.

 

ELÉRHETŐSÉGÜNK:

 

Levelezési cím: 2113 Erdőkertes, Tücsök utca 5.

E-mail: info@smartdoctor.hu

Telefon: 06 20 40 10 577

facebook: 

 

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK ÉS KEZELÜNK?

 

Általánosságban az Ön személyes adatait, melyeket a vásárlás vagy regisztrálás során kitöltött űrlapokon keresztül oszt meg velünk:

 

-        regisztráció/felhasználói fiók készítése során Ön továbbítja nekünk e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, címét.

 

-        rendelés leadásakor Ön információt ad nekünk magáról a megvásárolni kívánt termékről, szállítási címéről, számlázási adatairól, a kiválasztott fizetési módról, telefonszámáról, stb.

 

-        Facebook rajongói oldalunkhoz kapcsolódó adatkezelésért a Facebook adatvédelmi irányelvei érvényesek, melyet a következő linkre kattintva tud tanulmányozni:

https://www.facebook.com/about/privacy

 

Annak érdekében, hogy az online felhasználói élményt még személyesebbé, ajánlatainkat pedig az Ön preferenciái szerint még egyedibbé tegyük, bizonyos információkat a weboldalunkon tett látogatásai használata során a böngészési és felhasználói magatartásáról is gyűjthetünk és feldolgozhatunk.

 

 

MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA?

 

Az adatkezelésre a www.smartdoctor.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak a Vásárló önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Vásárló kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Vásárló jogainak védelme.

Az Eladó a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Vásárló előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Eladó a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

MILYEN IDŐTARTAMIG TÁROLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

 

Személyes adatait a Smartdoctor felhasználói fiók meglétének időtartamáig tároljuk. Ettől függetlenül Ön bármikor kérheti tőlünk bizonyos adatainak törlését vagy a felhasználói fiók megszüntetését.

 

KINEK TOVÁBBÍTJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

 

Az adatokat elsődlegesen Eladó, illetve Eladó belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Eladó adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

A Smart Doctor Life Kft által igénybe vett adatfeldolgozók:

-      DPD HUNGÁRIA KFT, székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33., 2. em. Cégjegyzékszám: 01-09-888141. – csomagszállítás.

-      UNAS Online Kft., székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14. cégjegyzékszáma 08-09-015594, adószáma 14114113-2-08. – rendszerüzemeltetés, alkalmazásfejlesztés.

-      KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201; adószáma:
13421739-2-41. – elektronikus számlázás, számlaarchiválás.

 

HOGYAN VÉDJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK BIZTONSÁGÁT?

 

Vállaljuk, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával teljeskörűen szavatoljuk.

Személyes adatait biztonságos szervereken tartjuk, a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusok és tárhelybővítési mechanizmusok használatával.

 

MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT?

 

A Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Eladó által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Eladó a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Vásárló személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Eladó - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a Vásárló tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Vásárló személyes adatainak körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: 2113 Erdőkertes, Tücsök utca 5.

Ügyfélszolgálat: info@smartdoctor.hu Telefonszám: 06 20 40 10 577.

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Eladó munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Vásárló a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Eladó a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Eladó a szükséges időtartamig megőrzi.

A Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Eladó zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Vásárló szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Eladó jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Eladó ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

További információkért vagy esetleges kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.